Ekonomické služby

eSperta Consulting s.r.o. zajišťuje vedení daňové, mzdové a účetní agendy pro právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné a vyhotovení daňových přiznání i pro nepodnikající osoby. Cílem je umožnit klientům splnit zákonem stanovené povinnosti a optimalizovat jejich daňové zatížení. V této oblasti poskytujeme také nadstandardní poradenské a informační služby. Samozřejmostí je také zastupování našich klientů při jednání s úřady a orgány státní správy.
Účetnictví

Účetnictví

Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Nastavíme Vám členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace s námi zcela dle Vašich požadavků. Snažíme se přitom, aby naše spolu...
Daňová evidence

Daňová evidence

U osob samostatně výdělečně činných (živnostníků) je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví  tzv. daňovou evidenci. Tato evidence se řídí § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  a navazuje na jednoduché účetnictví, ...
Daně a jejich optimalizace

Daně a jejich optimalizace

Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení. Zpracováváme našim klientům také další povinné formuláře – INTRASTAT apod. Samozřejmostí je sledování aktuálních daňov...
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Mzdové účetnictví Zajišťujeme kompletní vedení a zpracování mzdové agendy včetně všech souvisejících úkonů pro malé i velké organizace. Jsme připraveni zpracovat mzdy Vašich zaměstnanců a tím nahradit Vaší mzdovou účetní nebo celou mzdovou účtárnu. J...
Ekonomický audit

Ekonomický audit

Kromě účetních jednotek, kterým tuto povinnost stanoví zákon (například banky, politické strany, nadace, penzijní fondy apod.), jsou v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyjmenována kritéria, při jejichž splnění podléhá účetní jednotka povinném...
Správa pohledávek

Správa pohledávek

Našim klientům nabízíme správu a vymáhání pohledávek, tedy možnost domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. O Vašich vydaných fakturách budeme vést dokonalou evidenci. Můžeme sledovat stav nezaplacených faktur, sledovat dobu splatnosti dle konkr...

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top