Daně a jejich optimalizace

Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení. Zpracováváme našim klientům také další povinné formuláře – INTRASTAT apod. Samozřejmostí je sledování aktuálních daňových povinností klienta a včasná příprava a zasílání příkazů k úhradě na tyto daně.

Naše služby zahrnují mimo jiné následující činnosti

 • posuzování daňových dopadů podnikatelské činnosti klienta (celkově i za jednotlivé podnikatelské záměry)
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob – včetně povinných příloh
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • odklad podání přiznání k dani z příjmu do 30. 6.
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnných hlášení, Intrastatu, PDP
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání ke všem dalším daním – z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědické, darovací a další…
 • revize dříve podaných daňových přiznání s návrhy případných nápravných opatření
 • zastoupení klienta daňovým poradcem
 • daňové konzultace

Zpracování daně z příjmu fyzických osob (nepodnikatelů)

Ani nepodnikatelé či zaměstnanci nebývají ušetřeni povinnosti podávat daňové přiznání. Pokud se řídíte pravidlem „Nemám živnostenský list, daňové přiznání podávat nemusím“, můžete se velmi snadno dostat do problému se správcem daně, tedy s finančním úřadem.

Nejobvyklejší případy, kdy musíte podat daňové přiznání

 • máte příjem z několika zaměstnání současně a příjem z některého z nich Vám nezdanili srážkovou daní
 • máte roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
 • máte příjem ze zaměstnání a Vaše další příjmy (třeba z pronájmu nebo podnikání) jsou za rok víc než šest tisíc korun
 • nemáte příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) – čili jste důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské dovolené – a přivyděláte si (třeba podnikáním nebo pronájmem) víc než 15 tisíc ročně
 • máte příjmy z prodeje rodinného bytu či domu a nesplnili jste podmínky pro osvobozené plnění od daně z příjmu (například nedostatečně dlouhá doba držby majetku)
 • máte příjmy z prodeje movitých věcí (například motorová vozidla, u kterých neuplynula mezi nabytím a prodejem doba alespoň jednoho roku)
 • máte příjmy z odbytného, které bylo vyplaceno ze zrušené smlouvy o penzijním připojištění nebo životním pojištění a v uplynulých letech jste si o něj snižovali základ daně

Nabízené služby

 • zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňové poradenství

V oblasti daňového systému a účetnictví nastávají situace, kdy je potřeba na daný problém využít kvalifikované pomoci. Z tohoto důvodu také i naše společnost nabízí klientům využití služeb daňového poradenství.

Daňového poradce je vhodné si přizvat při kombinaci různých druhů příjmů, při složitých obchodních operacích, při zahraničních transakcích, protože některé aktivity je potřeba posoudit hned z několika daňových hledisek (daň z příjmu, DPH, daň z nemovitosti, spotřební daň, darovací daň), ale také z hlediska mnoha dalších zákonů (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, zákoník práce, insolvenční zákon).

V České republice je profese daňových poradců a činnost Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Dbáme na to, aby naši daňoví poradci dodržovali Etický kodex Komory daňových poradců a aby se kontinuálně profesně vzdělávali. Pochopitelně je pro nás samozřejmostí jejich pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Nabízené služby

 • nepřímé daně – přiznání ke spotřební dani, k dani z přidané hodnoty
 • přímé daně – daňové přiznání fyzické i právnické osoby, přiznání k silniční dani
 • výkazy a přílohy – zpracování výsledovky, rozvahy, statistické výkazy, přílohy k přiznání
 • majetkové daně
 • konzultace
 • využití odkladu daňového přiznání, tj. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a odložení zaplacení daně

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Vysoce si cením spolupráce s Helenou Koželuhovou, která pro naši společnost zajišťuje účetnictví. Paní Koželuhová velice rychle reaguje na veškeré mé dotazy a ochotně pomáhá při řešení účetních operací. Naší spolupráce si vážím a těším se na další spolupráci. Rudolf DolejškajednatelHBSpedice s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top