Daňová evidence

U osob samostatně výdělečně činných (živnostníků) je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví tzv. daňovou evidenci. Tato evidence se řídí § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004 (s výjimkou dle § 38a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). V takovém případě se snažíme i systém vedení daňové evidence nastavit tak, aby kromě zákonem stanovených povinných informací (primárně zjištění daňového základu) poskytl i potřebnou přehlednost a využitelnost v rozhodování klienta.

Daňovou evidenci vede osoba samostatně výdělečně činná

 • Jejíž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun
 • Která není účastníkem společnosti (dříve sdružení fyzických osob bez právní subjektivity), v níž by alespoň jeden ze společníků měl povinnost vést účetnictví
 • Která není zapsána v Obchodním rejstříku

Vedení daňové evidence a s tím spojené služby mohou zahrnovat následující činnosti

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence, tj. evidence všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich daňových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
 • sestavení a odeslání elektronicky přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k silniční dani, vyúčtování k dani ze závislé činnosti a srážkové dani aj.
 • zastupování v daňovém řízení, jednání s úřady a orgány státní správy
icon-infoV případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení daňové evidence.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Vysoce si cením spolupráce s Helenou Koželuhovou, která pro naši společnost zajišťuje účetnictví. Paní Koželuhová velice rychle reaguje na veškeré mé dotazy a ochotně pomáhá při řešení účetních operací. Naší spolupráce si vážím a těším se na další spolupráci. Rudolf DolejškajednatelHBSpedice s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top