Daňová evidence

U osob samostatně výdělečně činných (živnostníků) je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví tzv. daňovou evidenci. Tato evidence se řídí § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004 (s výjimkou dle § 38a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). V takovém případě se snažíme i systém vedení daňové evidence nastavit tak, aby kromě zákonem stanovených povinných informací (primárně zjištění daňového základu) poskytl i potřebnou přehlednost a využitelnost v rozhodování klienta.

Daňovou evidenci vede osoba samostatně výdělečně činná

 • Jejíž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun
 • Která není účastníkem společnosti (dříve sdružení fyzických osob bez právní subjektivity), v níž by alespoň jeden ze společníků měl povinnost vést účetnictví
 • Která není zapsána v Obchodním rejstříku

Vedení daňové evidence a s tím spojené služby mohou zahrnovat následující činnosti

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence, tj. evidence všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich daňových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
 • sestavení a odeslání elektronicky přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k silniční dani, vyúčtování k dani ze závislé činnosti a srážkové dani aj.
 • zastupování v daňovém řízení, jednání s úřady a orgány státní správy
icon-infoV případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení daňové evidence.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top