Mzdy a personalistika

Mzdové účetnictví

Zajišťujeme kompletní vedení a zpracování mzdové agendy včetně všech souvisejících úkonů pro malé i velké organizace. Jsme připraveni zpracovat mzdy Vašich zaměstnanců a tím nahradit Vaší mzdovou účetní nebo celou mzdovou účtárnu. Jsme připraveni převzít kompletně Vaši mzdovou agendu a spravovat všechny náležitosti související se zahájením a ukončením pracovního poměru Vašich zaměstnanců, s výpočtem mezd i odvodů daní a pojistném na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění.

K našim službám v oblasti mzdového účetnictví patří zejména

 • kompletní převzetí nebo zavedení mzdové evidence
 • přihlášení a odhlášení společnosti jako zaměstnavatele na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny a k zákonnému pojištění odpovědnosti
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.,
 • zpracování mzdové agendy – výpočet dle platné legislativy a zajištění souvisejících úkonů,
 • vyhotovení výplatních pásek v souladu s ochranou osobních údajů a to jak v listinné podobě, tak i v elektronické verzi,
 • vyhotovení platebních příkazů do banky,
 • vyplnění požadovaných statistických výkazů,
 • zpracování ročních zúčtování daní, evidenčních listů, potvrzení o příjmech

V případě zájmu jsme pochopitelně schopni uspokojit Vaše individuální potřeby

 • vytvořením různých sestav pro klienta (např. přehledy mzdových nákladů, dovolených, příspěvků na životní a penzijní pojištění, přehledy o benefitech apod.),
 • speciálním poradenstvím při auditech mzdové oblasti klienta,
 • průběžným poradenstvím v oblasti mzdového účetnictví,
 • poradenstvím při pracovně právní problematice.

Pro Vaše pohodlí nabízíme zplnomocnění našich mzdových účetních, kteří jsou tak sami v kontaktu s finančními úřady, sociálními úřady, zdravotními pojišťovnami, ale vyřizují i veškeré formality spojené se statistikou, s úřady práce, atd. Samozřejmostí je zastupování při kontrolách.

Vzhledem k tomu, že naše společnost poskytuje i advokátní služby, jsme Vám schopni zajistit i poradenství při zpracování pracovních smluv, řešení pracovně-právní problematiky, vyřízením pracovních povolení pro cizince i zajištění formulářů pro sociální zabezpečení cizinců apod.

V případě zájmu jsme Vám schopni připravit daňové přiznání související se mzdami

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • Plnění povinného podílu na Úřad práce.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top