Správa pohledávek

Našim klientům nabízíme správu a vymáhání pohledávek, tedy možnost domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. O Vašich vydaných fakturách budeme vést dokonalou evidenci. Můžeme sledovat stav nezaplacených faktur, sledovat dobu splatnosti dle konkrétních zákazníků a tím pro Vás získat důležité informace o platební morálce Vašich zákazníků.

Předžalobní upomínkové řízení

V případě, že Vaši zákazníci nebudou hradit Vaše faktury v termínu, vypracujeme a zrealizujeme pro Vás systém upomínání úhrad. Počínaje automatizovaným tiskem upomínek, přes jejich zasílání a konče telefonickým upomínáním úhrad.

Soudní řízení

Jestliže se nepodaří domoci se dlužné částky v předžalobním upomínkovém řízení, jsme připraveni Vás zastupovat prostřednictvím renomovaného advokáta JUDr. Petra Faltuse i soudní cestou.

Exekuční řízení

V případě, že je třeba Vaše pohledávky řešit exekučně, spolupracujeme s renomovanou exekutorskou kanceláří Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Jan Vedral, která vždy vyšla našim klientům maximálně vstříc.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Vysoce si cením spolupráce s Helenou Koželuhovou, která pro naši společnost zajišťuje účetnictví. Paní Koželuhová velice rychle reaguje na veškeré mé dotazy a ochotně pomáhá při řešení účetních operací. Naší spolupráce si vážím a těším se na další spolupráci. Rudolf DolejškajednatelHBSpedice s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top