Správa pohledávek

Našim klientům nabízíme správu a vymáhání pohledávek, tedy možnost domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. O Vašich vydaných fakturách budeme vést dokonalou evidenci. Můžeme sledovat stav nezaplacených faktur, sledovat dobu splatnosti dle konkrétních zákazníků a tím pro Vás získat důležité informace o platební morálce Vašich zákazníků.

Předžalobní upomínkové řízení

V případě, že Vaši zákazníci nebudou hradit Vaše faktury v termínu, vypracujeme a zrealizujeme pro Vás systém upomínání úhrad. Počínaje automatizovaným tiskem upomínek, přes jejich zasílání a konče telefonickým upomínáním úhrad.

Soudní řízení

Jestliže se nepodaří domoci se dlužné částky v předžalobním upomínkovém řízení, jsme připraveni Vás zastupovat prostřednictvím renomovaného advokáta JUDr. Petra Faltuse i soudní cestou.

Exekuční řízení

V případě, že je třeba Vaše pohledávky řešit exekučně, spolupracujeme s renomovanou exekutorskou kanceláří Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Jan Vedral, která vždy vyšla našim klientům maximálně vstříc.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top