Účetnictví

Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Nastavíme Vám členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace s námi zcela dle Vašich požadavků. Snažíme se přitom, aby naše spolupráce byla integrální součástí Vašeho podnikání a námi dodávané účetní informace byly co možná nejlépe využitelné pro Vaše rozhodování a řízení Vaší společnosti. Pokud však klient důraz na informační hodnotu účetnictví neklade a je pro něj rozhodujícím, ne-li jediným požadavkem splnění všech zákonných povinností, také naplníme jeho představy. Vedeme potom účetnictví v základní konfiguraci vyhovující platné české legislativě s důrazem na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizaci nároků na klientův čas a vynaložené náklady.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) vede poplatník daně v těchto případech

 • podnikatel/právnická osoba jehož obrat za předešlý rok přesáhl 25 milionů Kč, účetnictví je pak povinen vést od následujícího roku
 • podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku – účetnictví vede od zahájení činnosti (respektive od zapsání do obchodního rejstříku) a to jak právnické osoby, tak i zahraniční fyzické osoby
 • pokud to ukládá zvláštní právní předpis a to od zahájení činnosti
 • na základě vlastního rozhodnutí.

Společná spolupráce vede k výrazným úsporám a zvýšení zisku klienta

 • profesionálně zpracované, účetnictví
 • maximální zefektivnění účetních procesů uvnitř firmy i navenek
 • snaha o minimalizaci daňových odvodů v rámci zákonné daňové optimalizace
 • minimalizace administrativní zátěže klienta spojené s vedením účetnictví a daňovými odvody

Vedení účetnictví a s tím spojené služby mohou zahrnovat následující činnosti

 • sestavení zahajovací rozvahy), účetní osnovy, výkazů zisků a ztrát
 • vedení pokladních a bankovních operací
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek včetně aktuálních přehledů
 • zaúčtování mezd
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů
 • inventurní zápisy
 • zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • sestavení a odeslání elektronického Souhrnného hlášení
 • cestovní náhrady, případně další interní doklady dle potřeb účetní jednotky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • příprava podkladů pro DPPO a jeho zpracování
 • zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin
 • zpracování přiznání k silniční dani, vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně aj.
 • zastupování v daňovém řízení, jednání s úřady a orgány státní správy
 • odložení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
 • v případě auditovaných firem přípravu podkladů pro audit a spolupráce v rámci auditu

Rekonstrukce účetnictví

Naše společnost je Vám v případě ztráty účetních dat, či chybně vedeného účetnictví, plně k dispozici. Rekonstrukce účetnictví je po všech stránkách náročný proces, který má zprůhlednit účetnictví i ve zdánlivě neřešitelné situaci (chybějící doklady, zničení dat v počítači, nesprávně zaúčtované nebo dokonce nezaúčtované položky, atd.).

Zastupování před úřady

Po celou dobu spolupráce Vás zastupujeme před úřady na základě plné moci. Nemusíte se komunikací s úřady stresovat, s úřady komunikovat umíme. O komunikaci jste průběžně informováni. Pokud pro Vás z této komunikace plynou nějaké povinnosti, dostanete od nás srozumitelné informace, co je třeba udělat.

S finančním úřadem komunikujeme za Vás

 • daňový poradce komunikuje přímo s FÚ
 • telefonicky, elektronicky
 • přijímáme korespondenci od FÚ
 • řešíme všechny Vaše daňové kontroly, vytýkací řízení a místní šetření
 • zařizujeme potvrzené kopie daňových přiznání (pro banky, leasingové společnosti)
 • vyřizujeme potvrzení o bezdlužnosti, žádosti o povolení splátek daně nebo o odklad daňové povinnosti
 • pravidelně ověřujeme stavy Vašich daňových účtů
 • daňová přiznání a hlášení podáváme elektronicky nebo do podatelny FÚ

Na úřadech ČSSZ a ZP spravujeme

 • měsíční přehledy mezd
 • přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance
 • zastupujeme Vás při pravidelných kontrolách
 • komunikujeme s úřady přímo telefonicky, v případě potřeby i osobně

Outsourcing

Proč zaměstnávat tým vlastních účetních, přijímat je a řídit? Účetní, daňovou i mzdovou agendu zpracují naši zkušení specialisté. Není třeba si pořizovat vlastní účetní software, kupovat jeho aktualizace a řešit zálohování dat. U nás máte data vždy okamžitě po ruce, a to 24 hodin denně.

Přebíráme veškerou denní rutinu i odpovědnost klienta, který se na nás může plně spolehnout. Úkolem pro naše profesionály je neustále sledovat změny, aby nedošlo k nemilým překvapením.

Svoz dokladů

Po vzájemné dohodě můžeme společně nastavit harmonogram vyzvedávání dokladů ke zpracování prostřednictvím našeho kurýra. Tato služba šetří Váš čas a zrychluje dodání a bezproblémovou komunikaci.

icon-infoV případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení účetnictví.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Vysoce si cením spolupráce s Helenou Koželuhovou, která pro naši společnost zajišťuje účetnictví. Paní Koželuhová velice rychle reaguje na veškeré mé dotazy a ochotně pomáhá při řešení účetních operací. Naší spolupráce si vážím a těším se na další spolupráci. Rudolf DolejškajednatelHBSpedice s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top