Příprava komentáře k aktuálnímu znění archivní vyhlášky

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k aktuálnímu znění vyhlášky.

Aby byly síly při této aktivitě napřeny správným směrem, bylo sdružení Information and Records Management Society Czech Republic Group, o.s. v rámci aktivit Pracovní skupiny, zřízené v rámci Memoranda o spolupráci, požádáno o pomoc při zjištění hlavních oblastí, na které by měl být tento komentář zaměřen.

IRMS tedy připravilo online dotazník, na základě kterého je možné zaslat otázky či připomínky k současné podobě vyhlášky, a které budou souhrnně předány pracovníkům Archivní správy Ministerstva vnitra jako podklad pro zpracování komentáře k vyhlášce.

Tento dotazník slouží ke zjištění potřeb veřejnoprávních původců v oblasti metodické podpory při aplikaci ustanovení vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., potažmo zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Výsledky průzkumu budou předloženy Ministerstvu vnitra ČR jako podklad pro zpracování komentáře k vyhlášce. Cílem průzkumu je identifikovat místa, jejichž výklad není jasný nebo která z jiného důvodu vyžadují větší pozornost při zpracování komentáře.

Dotazník můžete vyplnit kliknutím na tento odkaz.

Diskuze


Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top