Příprava komentáře k aktuálnímu znění archivní vyhlášky

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k aktuálnímu znění vyhlášky.

Aby byly síly při této aktivitě napřeny správným směrem, bylo sdružení Information and Records Management Society Czech Republic Group, o.s. v rámci aktivit Pracovní skupiny, zřízené v rámci Memoranda o spolupráci, požádáno o pomoc při zjištění hlavních oblastí, na které by měl být tento komentář zaměřen.

IRMS tedy připravilo online dotazník, na základě kterého je možné zaslat otázky či připomínky k současné podobě vyhlášky, a které budou souhrnně předány pracovníkům Archivní správy Ministerstva vnitra jako podklad pro zpracování komentáře k vyhlášce.

Tento dotazník slouží ke zjištění potřeb veřejnoprávních původců v oblasti metodické podpory při aplikaci ustanovení vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., potažmo zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Výsledky průzkumu budou předloženy Ministerstvu vnitra ČR jako podklad pro zpracování komentáře k vyhlášce. Cílem průzkumu je identifikovat místa, jejichž výklad není jasný nebo která z jiného důvodu vyžadují větší pozornost při zpracování komentáře.

Dotazník můžete vyplnit kliknutím na tento odkaz.

Diskuze


Kontaktujte nás

Telefon +420 725 851 061
+420 725 414 095

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Dlouhodobě spolupracujeme s jednatelkou firmy eSperta Consulting s.r.o. paní Helenou Koželuhovou. Naše úzká spolupráce v oblasti vedení účetnictví a mezd se prolíná až k našim vlastním zákazníkům a přináší perfektní zpracování veškeré agendy a spokojenost s řešením požadavků. Její vstřícnost, rychlost a pracovní nasazení je pro nás nepostradatelné. Vždy se můžeme na výsledky její práce spolehnout. Monika Rakováekonomická ředitelkaFOR-TIROP, a.s.

Sdílejte s přáteli

Top