Školení a semináře

Naši odborníci se o své znalosti dělí, nejen formou konzultací, ale i prostřednictvím veřejných, či individuálních přednášek. Naší společnosti byla 30. května 2013 udělena akreditace Ministerstvem vnitra České republiky, jako vzdělávací instituci. Díky tomu jsme tak po boku běžných školení a seminářů zavedli také akreditované vzdělávací programy průběžného vzdělávání pro úředníky. V případě, že Vás kurz zaujal, pošlete nám svou poptávku, na základě které se s Vámi spojíme a nabídneme řešení „na míru“.

V rámci vzdělávacích programů Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedených kurzech.

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů

Kurz se podrobně věnuje problematice autorizované konverze dokumentů, tedy úplnému převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Účastníci budou seznámeni se z...
Datové schránky

Datové schránky

Kurz podrobně vysvětluje práva a povinnosti při využívání datových schránek jako zaručeného elektronického prostředku komunikace a možné následky za nesprávný úřední postup. Účastníci tak získají ucelenou představu o možnostech informačního systému datovýc...
Doručování ve správním řízení

Doručování ve správním řízení

Kurz objasňuje konkrétní praktické postupy při doručování dokumentů jejich adresátům a možné následky za nesprávný úřední postup. Zvláštní pozornost je věnována doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek. Účastníkům je poskytnuto...
Elektronické ověřovací prvky

Elektronické ověřovací prvky

Kurz se podrobně věnuje elektronickým ověřovacím prvkům využívaných pro potřeby předarchivní péče o dokumenty. Účastníci budou seznámeni s problematikou certifikátů, elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. Praktická doporučení pomůžo...
Elektronický dokument v právní praxi

Elektronický dokument v právní praxi

Kurz přináší přehled současného právního pohledu na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití a klade si tak za cíl být užitečným průvodcem při akceptování elektronických dokumentů jako součásti každodenní praxe. Pozornost je věnována...
Spisová služba

Spisová služba

Kurz se věnuje nejen základním principům a zásadám v oblasti spisové služby, ale i konkrétním problémovým situacím z praxe. Účastníci tak získají ucelený přehled o problematice předarchivní péče o analogové i elektronické dokumenty. V kontextu aktuálního právn...

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Využívám nejen ekonomické služby, ale i právní poradenství, bez kterého se dnešní podnikání neobejde. Velmi oceňuji osobní přístup a pečlivé řešení mých požadavků.Také je pro mne důležité, že dostávám aktuální informace týkající se legislativních změn, které již nastaly nebo se chystají a také průběžné informace, týkající se ekonomického hospodaření mé firmy. Kompletní servis a profesionální přístup pracovníků firmy eSperta Consulting mi umožňuje soustředit se pouze na předmět mého podnikání. Tato spolupráce je pro mne velkým přínosem. Miroslav KoželuhmajitelMojefengshui

Sdílejte s přáteli

Top